15 februari 2015: Avondmuziek uit klooster, kerk en kathedraal

15 februari 2015: Avondmuziek uit klooster, kerk en kathedraal

In deze “Avondmuziek”, in de onlangs prachtig gerestaureerde Petrus en Pauluskerk, een aantal veel voorkomende liturgische elementen uit klooster, kerk en kathedraal. Delen uit de “Messe à trois voix” van André Caplet en motetten van Antoine Brumel, Orlando di Lasso en Palestrina. Een prachtig “Ave Maria”, geschreven door Herman Strategier, een Nederlandse componist uit de zestiger jaren van de vorige eeuw. Muziek zoals die nog dagelijks wordt gepraktiseerd en uitgevoerd in de diverse religieuze instellingen.
Klassieke kerkmuziek voor mannen uit de 16e eeuw naast vrouwenkoormuziek uit de 20ste eeuw. Daarnaast zal een aantal orgelwerken worden gespeeld door Jan Luth, een specialist als het gaat om kerkmuziek.

15 februari 2015
Petrus- en Pauluskerk Loppersum
met de koren van het Collegium Musicum Loppersum
dirigent: Jelke Hamersma
organist: Jan Luth
voorganger: Tjalling Huisman