26 maart 2017: Cantatedienst Farmsum

26 maart 2017: Cantatedienst Farmsum

Op zondagavond 26 maart om 19.00 uur zingen de koren van het Collegium Musicum muziek uit de tijd van de Reformatie. Een interessante tijd als het gaat om veranderende opvattingen t.a.v. de koormuziek in kerkelijke vieringen. De koren zingen motetten en psalmzettingen uit Duitsland, Italie, Frankrijk en Engeland, geschreven rond 1600. Natuurlijk zal Luther, een belangrijke kerkhervormer, niet ontbreken in deze viering met veel gezongen muziek. De aanwezigen kunnen zingend participeren in een psalmzetting waarin een lijn wordt gelegd tussen muzikale oorsprong en latere muzikale ontwikkelingen.