5 maart 2017: Lopster Avondtmusyck

5 maart 2017: Lopster Avondtmusyck

Op zondagavond 5 maart om 19.00 uur zingen de koren van het Collegium Musicum muziek uit de tijd van de Reformatie. Een interessante tijd als het gaat om veranderende opvattingen t.a.v. de koormuziek in kerkelijke vieringen. De koren zingen motetten en psalmzettingen uit Duitsland, Italie, Frankrijk en Engeland, geschreven rond 1600. Natuurlijk zal Luther, een belangrijke kerkhervormer, niet ontbreken in deze viering met veel gezongen muziek. De aanwezigen kunnen zingend participeren in een psalmzetting waarin een lijn wordt gelegd tussen muzikale oorsprong en latere muzikale ontwikkelingen.

De dirigent is Jelke Hamersma, het orgel wordt bespeeld door Jan Luth en de voorganger is ds. Tjalling Huisman.