8 juli 2017: De Amsterdamse School in Groningen

8 juli 2017: De Amsterdamse School in Groningen

Collegium Musicum Loppersum geeft op 8 juli een concert in Centrum Kabzeël te Appingedam met als thema ‘de Amsterdamse School in Groningen’. Dit in het kader van de cultuurmanifestatie rond vier Amsterdamse Schoolkerken in Bedum, Westeremden, Onderdendam en Appingedam.

De kerkmuziek uit het interbellum is een apart verhaal en een eigen concert waard. Waar de calvinisten tot ver in de twintigste eeuw zwoeren bij hun psalmboek alleen, onderging de katholieke kerkmuziek ingrijpende veranderingen. De decadente concert-missen werden gaandeweg verboden, wat naast een herwaardering van het Gregoriaans leidde tot een muzikale verarming van de liturgische muziek in de loop van de negentiende eeuw. Componisten als Alphons Diepenbrock, Willem Andriessen, Herman Strategier en Albert de Klerk boden een alternatief, waarbij de optimale verhouding tussen woord en toon werd gezocht. De orgelliteratuur – liturgisch of niet – maakte een evolutie door.

Organist Jan Luth zal dit tijdens het koorconcert illustreren aan de hand van orgelwerken van Hendrik Andriessen, Albert de Klerk en Jan Zwart. Dirigent is Jelke Hamersma.

Centrum Kabzeël – Dijkweg 77 te Appingedam.
Aanvang 20.00 uur en de entree is € 12,50.